`Komornik Sądowy w Bielsku Podlaskim - Licytacje nieruchomości
     L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
A K T U A L N E    L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
  10.10.2017 r. od godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 >>>

- 1000 II LICYTACJA nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Mielnik;

- 1030 II LICYTACJA nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Żerczyce;

- 1100 II LICYTACJA nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Kłopoty Bujny;

- 1130 I LICYTACJA lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Nurzec Stacja;

- 1200 I LICYTACJA lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Nurzec Stacja;

- 1230 II LICYTACJA prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Siemiatyczach;

- 1300 I LICYTACJA zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Kłopoty Stanisławy.

 

  12.10.2017 r. od godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 >>>

- 1000 I LICYTACJA spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym w Bielsku Podlaskim;

- 1030 I LICYTACJA nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Siemiatycze;

- 1100 I LICYTACJA nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym położonej w obrębie gruntów miejscowości Siemiatycze;

- 1130 I LICYTACJA lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Hajnówka;

- 1200 I LICYTACJA niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Moskiewce;

- 1230 II LICYTACJA nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Anusin; II LICYTACJA nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Litwinowicze.