`Komornik Sądowy w Bielsku Podlaskim - Licytacje nieruchomości
     L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
A K T U A L N E    L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
  20.11.2017 r. od godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 >>>

- 1000 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Planta;

- 1030 I LICYTACJA nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Średnie;

- 1100 II LICYTACJA udziału w 3/24 części w zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 31;

- 1130 I LICYTACJA nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej w obrębie miejscowości Korzeniówka Duża;
   I LICYTACJA nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej w miejscowości Sytki.

 

  04.12.2017 r. od godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 >>>

- 1000 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Sytki;

- 1030 II LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Krasewice Stare i Wieromiejki;

- 1100 I LICYTACJA nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Czartajew;

- 1130 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Skiwy Duże;

- 1200 I LICYTACJA zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Żurobice.