L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
A K T U A L N E    L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
  03.07.2018 r. od godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 >>>

- 1000 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Reduty;

- 1030 II LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Tarnopol;

- 1100 II LICYTACJA nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Czeremcha;

- 1130 I LICYTACJA nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Bujaki;

- 1200 II LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Werpol.