L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
A K T U A L N E    L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
  29.10.2018 r. od godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 >>>

- 1000 II LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Średnie, Baciki Bliższe;

- 1030 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Narew;

- 1100 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Arbasy, Śledzianów, Osnówka.