L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
A K T U A L N E    L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
  05.03.2018 r. od godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 >>>

- 1000 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Turna Mała;

- 1030 II LICYTACJA nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 51 Brańsk;

- 1100 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Narew;

- 1130 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości: Rudka, Brańsk;

- 1200 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości: Baciki Średnie, Baciki Bliższe;

- 1230 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości: Arbasy, Śledzianów, Osnówka.