`Komornik Sądowy w Bielsku Podlaskim - Licytacje nieruchomości
     L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
A K T U A L N E    L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
23.01.2018 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej obiektem gastronomiczno-usługowym położonej w miejscowości Siemiatycze ul. Górna
więcej >>>

12.02.2018 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 odbędzie się druga licytacja lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Nurcu Stacji ul. Świerczewskiego 139/3
więcej >>>