L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
A K T U A L N E    L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
  17.12.2018 r. od godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 >>>

- 1000 II LICYTACJA nieruchomości położonych w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe;

- 1030 II LICYTACJA nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Bronka gmina Brańsk;

- 1100 II LICYTACJA nieruchomości położonej w miejscowości Hajnówka ul. Lipowa 36;

- 1130 I LICYTACJA lokalu mieszkalnego o powierzchni 54,40 m2 położonego w miejscowości Dydule 58/3.

 

  20.12.2018 r. od godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 >>>

- 1000 II LICYTACJA nieruchomości położonych w obrębie gruntów miejscowości Lachy;

- 1030 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Saki gmina Narew;

- 1100 II LICYTACJA udziału dłużniczki w 1/2 części w nieruchomości leśnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Wiercień Mały;

- 1130 II LICYTACJA nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Bujaki;

- 1200 I LICYTACJA lokalu mieszkalnego położonego w Siemiatyczach ul. Wysoka 74 B/6 o powierzchni 48,21 m2;

- 1230 I LICYTACJA nieruchomości położonej w Drohiczynie ul. Sokołowska.