L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
A K T U A L N E    L I C Y T A C J E   N I E R U C H O M O Ś C I
  24.09.2018 r. od godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 >>>

- 1000 I LICYTACJA nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Siemiatycze, ul. Ciechanowiecka; I LICYTACJA nieruchomości położonej w miejscowości Siemiatycze, ul. Ciechanowiecka; I LICYTACJA nieruchomości położonej w miejscowości Siemiatycze, ul. Plażowa 5a;

- 1030 II LICYTACJA nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym położonej w Hajnówce, ul. Wiosenna 31;

- 1100 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Kłopoty Bujny;

- 1130 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Baciki Bliższe.

 

  18.10.2018 r. od godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 >>>

- 1000 I LICYTACJA udziału w 1/2 części nieruchomości leśnej położonej w obrebie gruntów miejscowości Wiercień Mały;

- 1030 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Łapcie;

- 1100 I LICYTACJA nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Ossolin;

- 1130 I LICYTACJA nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali magazynowej położonej w Hajnówce, ul. Górna.